CLARECO - news

 
Договор между община Ракитово и "Елнет БГ"ЕООД

Договор между община Ракитово и "Елнет БГ"ЕООД

Дата: 18-07-2008

На 18.07.2008 г. между Община Ракитово и "Елнет БГ" ЕООД се подписа договор за предпроектно проучане и изготвяне на идеен проект с цел подготовка на инвестиционен проект "Завършване и реконструкция на канализация и изграждане на ПСОВ в община Ракитово".

<< Новини

Промоции Пречиствателна станция

CLARECO В6 


 

Пречиствателна станция CLARECO В10 
Всички пречиствателни станции и пречиствателни съоръжения CLARECO са с 5 години гаранция !

ISO 9001 - 200